• 1132 Budapest Váci út 64/a
  Levéltitok megsértése, elektronikus levelezés szabályozása

  Levéltitok megsértése, elektronikus levelezés szabályozása

  Az elektronikus levelezés ellenőrzésének szabályozása

  Az elektronikus levelezés napjainkban nélkülözhetetlen része az irodai munkavégzésnek. A munkafolyamatok, a hivatalos kommunikáció szerves, elhanyagolhatatlan része. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy az e-mail-t mindenféleképpen személyes adatként kell kezelni, függetlenül attól, hogy az magán vagy céges ügyeket érintő, hivatalos jellegű. Tehát a levél maga a levélíró, és a címzett személyes adata egyaránt. A címzett általában egy szervezeten kívüli személy, így az adott munkahelyi szabályzat alkalmazhatósága nem lehetséges, vagy kérdéses.

  Levéltitok megsértés?

  A cégeknél nagy általánosságban a megfigyelések legelhíresültebb formája a számítógépes adatok átböngészése, megtekintése. Amennyiben munkáltató az eszközt személyes használatra bocsájtotta, úgy az érintett hozzájárulása nélkül nem jogosult az eszközön tárolt személyes adatok megtekintésére, megismerésére. Adott esetben az azon meglévő, a cég ügyeinek intézésére szolgáló postafiók hozzáférhető a munkaadó számára, azonban kizárólag az érintett munkavállaló beleegyezésével.  Ahhoz, hogy a munkaadó betekinthessen adott munkavállaló céges levelezésébe, előtte mindenképpen tájékoztatnia kell.

  A Munka törvénykönyvének 9. paragrafusa világosan kimondja, hogy a munkavállaló személyhez fűződő joga, mely jelen esetben a levéltitok, csak akkor korlátozható, ha arra a munkaviszony rendeltetéséből adódóan, azzal összefüggő okok miatt szükség van. Fontos megemlíteni, hogy a korlátozás mértéke, csak a cél elérésével arányos lehet.

  A korlátozás módjáról a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell. Informálni kell annak tartalmáról, feltételeiről egyaránt. Ezek be nem tartása jogtalanul szerzett levéltitoknak minősíti az így kapott információt.

  Kérje kollégáink segítségét, hogy a lehető legprofesszionálisabb módon kezelhessük informatikai hálózatát.

  Comments are closed.